opieka, opiekun, opiekunka
Szukasz opieki dla swoich najbliższych? Skontaktuj się z nami:
+48 508 127 210

Polityka Prywatności

 
Polityka Prywatności Serwisu z dnia 24.10.2016r. 
 
 1. Niniejsza polityka prywatności określa cel i sposób gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu PersonalnyAsystentSeniora.pl znajdującego się pod domeną www.PersonalnyAsystentSeniora.pl, zwanego dalej Serwisem. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją zasad niniejszej polityki prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) są Tender Media Marta Głuszek z siedzibą w Iwinach (ul. Polna 3B, 52-116 Iwiny), o numerze NIP: 899-181-07-14 działające na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) reprezentowane przez Martę Głuszek, zwane dalej Administratorem.
 3. Administrator chroni dane osobowe i prywatność swoich Użytkowników oraz przetwarza ich dane osobowe stosując odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i programistyczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane organom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości a także w celu ochrony praw przysługujących Serwisowi.
 5. Po odwiedzeniu strony Serwisu, niektóre dane o Użytkowniku pobierane są automatycznie. Należą do nich, m.in.: używany protokół internetowy, IP urządzenia (np. komputera), system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dodatkowo Serwis może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia Użytkownika, za pomocą którego następuje dostęp do Usługi.
 6. Adresy IP urządzenia Użytkowników Serwisu zbierane są wyłącznie w celach technicznych związanych z administracją serwerem. Służą także do zbierania informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) stanowiąc materiał do analizy statystycznej dla Administratora Serwisu.
 7. Podczas przeglądania przez Użytkowników stron internetowych Serwisu, wysyłane są do nich przez Administratora serwisu pliki „cookies”. Są to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Serwisu. Identyfikują one rodzaj urządzenia Użytkownika, adres strony internetowej z której pochodzą, czas jej przechowywania na urządzeniu Użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.
 8. Informacje uzyskane z plików „cookies” podlegają opracowywaniu statystycznemu. Wnioski wyciągnięte z analizy statystycznej umożliwiają dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników Serwisu z zakresu jego zawartości i struktury.
 9. Uzyskane przez Administratora informacje „cookies” są chronione, całkowicie anonimowe i zaszyfrowane. Nie identyfikują konkretnego Użytkownika Serwisu. Korzystający z Serwisu w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” może spowodować problemy z dostępem do Serwisu.
 10. W celu ochrony Serwisu przed wirusami i niechcianym spamem, Administrator stosuje na serwerze programy antywirusowe i filtry antyspamowe.
 11. Poczta wysyłana jest autoryzowana (SMTP), co zapobiega podszyciu się pod Użytkownika i wysłaniu przez Serwer serwisu, listu z adresem Użytkownika jako nadawcy.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Serwisu. Wiadomości są przechowywane maksymalnie do 100 dni, po czym są usuwane z serwera.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie Serwisu. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności.